Karol Wojtyła

  • 70. rocznica święceń kapłańskich Karola Wojtyły

    70 lat temu - 1 listopada 1946 r. - Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. Adama Sapiehy. "Od początku przeżywał on swoje kapłaństwo jako bycie w sposób szczególny In persona Christi, czyli w osobie Chrystusa" - mówi rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła IInk-widget