To tytuł wystawy, którą do 10 października można oglądać w Muzeum Bizantyjskim i Chrześcijańskim w Atenach.

Ekspozycja ma podkreślać rolę Cesarstwa Bizantyjskiego, jaką pełniło w latach 300-1000.

Cesarstwo Bizantyjskie podczas wojen i ogólnej niestabilności innych państw europejskich w tym czasie, stało się symbolem równowagi. Wystawa pokazuje również znaczenie Bizancjum dla regionu Morza Śródziemnego.

Na zwiedzających czeka 6 sekcji tematycznych. Odwiedzający Muzeum Bizantyjskie i Chrześcijańskie będą mogli poznać codzienne życie mieszkańców Bizancjum, ich obyczaje, ale także styl życia, troski i sytuacje, których się obawiali.

Muzeum otwarte jest w poniedziałki w godzinach 12.00-20.00. We wtorki od 9.00-20.00.

Cena 8 euro.

opr. Krzysztof Mlyczyńskink-widget