W dniach 20 – 23 września w Warszawie odbył się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy.

Tegoroczny Zjazd, pod hasłem „Łączy nas Niepodległa” miał wyjątkowy charakter. Wiązało się to z przypadającą w 2018 roku 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Patronat honorowy nad Zjazdem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Oficjalne obchody w Warszawie rozpoczęły się Mszą Świetą w intencji Ojczyzny w katedrze św. Jana Chrzciciela. Nabożeństwo koncelebrował kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. 

zjazd kaplica5 zjazd kaplica2 zjazd kaplica4

Po Mszy delegacje organizacji polonijnych z całego świata wraz z przedstawicielami Senatu RP  złożyli wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a następnie odbyła się sesja inauguracyjna w Sejmie.

zjazd wieniec1 zjazd wieniec2 zjazd wieniec

Zjazd zainaugurowało posiedzenie w Sali Plenarnej Sejmu, a gości przywitał marszałek Marek Kuchciński. W Sali Plenarnej zasiedli delegaci oraz zaproszeni goście. Marszałek Kuchciński podziękował za zasługi Polaków mieszkających poza granicami kraju. "Polska jest naszym wspólnym dobrem i możemy powiedzieć śmiało, że w każdym pokoleniu Polacy za granicą, na emigracji, walczyli wytrwale także o zachowanie duchowego dziedzictwa naszego narodu" - podkreslił Kuchcińsk.

zjazd senat2 zjazd senat3 zjazd senat1

Podczas inauguracji głos zabrał również marszałek Senatu Stanisław Karczewski. "Dobrze jest być Polakiem, w kraju i za granicą. Możemy to sobie z satysfakcją powiedzieć w roku stulecia odzyskanej przez Polskę niepodległości. To nasze wielkie wspólne osiągnięcie. Witam Was w domu" - powiedział Karczewski. Zgromadzeni w Sali plenarnej Sejmu RP wysłuchali listu od premiera Mateusza Morawieckiego. Odczytał go Marek Suski. Przesłanie zawierało myśl, że Zjazd potwierdza potrzebę umacniania wspólnoty narodowej, zrzeszania się rodaków żyjących poza granicami kraju oraz podtrzymywania więzi z ojczyzną.

zjazd senat4 zjazd senat6 zjazd senat5

W ramach Zjazdu uczestnicy spotkali się z Parą prezydencką. "Bardzo Państwu dziękuję, że cały czas trwacie przy polskości i przy Polsce, że nigdy o niej nie zapomnieliście. Dziękuję za to, że tworzycie wspólnotę, także za to, że nas reprezentujecie i wystawiacie swoją codzienną działalnością, swoim życiem także świadectwo Polsce" - mówił Prezydent do zgromadzonych.

zjazd prezydent2 zjazd prezydent zjazd prezydent1

"(...)Wierzę w to, że także dzięki Waszemu wsparciu zbudujemy Polskę taką, która jest Polską waszych i naszych marzeń. Silną, sprawnie działającą, bezpieczną, liczącą się w świecie, której głos jest wszędzie słyszalny. Polskę, z której będziecie mogli być dumni" – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

Większość punktów programu Zjazdu odbyła się w gmachu parlamentu. Ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata (44 krajów) debatowało w ramach siedmiu forów tematycznych: Forum Nauki Polskiej Poza Granicami Kraju, Forum Edukacji Polonijnej, Forum Kultury Polonijnej, Polonijne Forum Parlamentarzystów, Forum Mediów Polonijnych, Forum Duszpasterstwa Polonijnego, Polonijne Forum Sportu i Turystyki, Forum Organizacji Polonijnych. Wyniki obrad zostały zawarte w sesji podsumowującej, która odbyła się kolejnego dnia w Sejmie.

zjazd8 zjazd2 zjazd7

Wieczorem w trakcie koncertu "Nasza Niepodległa" w Teatrze Wielkim, z udziałem gwiazd polskiej piosenki, nagrodę im prof. Stelmachowskiego, przyznaną po raz pierwszy przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" za zasługi na rzecz Polonii, odebrał premier Mateusz Morawiecki.

Podczas V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy uhonorowano Dom Polonii w Warszawie przez nadanie mu imienia prof. Andrzeja Stelmachowskiego- wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej na frontonie budynku dopełnili: Marszałek Stanisław Karczewski, prezes Wspólnoty Polskiej Dariusz Piotr Bonisławski wraz z Wnukiem śp. Prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

zjazd dom2 zjazd dom4 zjazd dom1

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy zakończył się uroczystą Mszą w Świątyni Opatrzności Bożej pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza.  Nabożeństwo koncelebrował ks. bp Wiesław Lechowicz delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz kapłani posługujący Polonii i Polakom na całym świecie.

zjazd kosciol2 zjazd kosciol zjazd kosciol1

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Senat w ramach środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Jego współorganizatorem jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. 

Organizatorem wydarzenia był Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska“ oraz Rada Polonii Świata.

zdjęcia, tekst: Marzena Mavridis

Szczegółowy przebieg zjazdu można obejrzeć na stronie Stowarzyszenia Wspólnota Polskank-widget