Dom Kultury Dorożkarnia po raz drugi zaprasza najmłodsze pokolenie Polonii do udziału w konkursie plastyczno-historycznym.

Konkurs organizowany jest z okazji 100-lecia Niepodległości Polski. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tego jubileuszu. Uczestnicy mogą wybrać dowolne wydarzenie, postać, symbol lub miejsce, które ich zdaniem ma istotne znaczenie dla Polski. Praca może odnosić się zarówno do tych aspektów, które doprowadziły do odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, ale też do historii najnowszej – ostatnich 100 lat.

Autor musi opatrzyć pracę własnym komentarzem, dlaczego jego zdaniem wybrane wydarzenie /postać/ symbol/ miejsce warte jest zapamiętania.

Organizatorem konkursu jest Dom Kultury DOROŻKARNIA w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawa.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 11 – 19 lat, narodowości polskiej lub mających polskie korzenie, mieszkających poza granicami Polski. Każdy uczestnik może przysłać tylko jedną pracę. Każda praca może mieć tylko jednego autora, w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe. Każdy uczestnik zobowiązany jest wypełnić załączoną kartę zgłoszenia i nakleić ją na rewersie pracy.

Prace należy przesłać do Domu Kultury DOROŻKARNIA w terminie do 30 września 2018r.

word Regulamin konkursu

konkurs history paint1nk-widget